Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 Değerli Mükelleflerimiz ;

            4857 Sayılı İş Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği hükümleri gereğince aşağıda belirtilen işveren yükümlülüklerine titizlikle uymanız gerekmekte ve bu konuda iş güvenliği uzmanından destek almak zorundasınız

            Bilgilerinize Önemle Rica Ederim.

                                                                                                                        Saygılarımla                                                                                                                                                                SMMM KADİR BALİÇ

  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 Bünyesinde sigortalı 1 işçi dahi çalıştıran kişi işverendir.İşveren olmaktan doğan yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır.

 BÜTÜN İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU;

 1.Risk analizi yaptırmak

2.Durum eylem planı yaptırmak

3.İş güvenliği eğitimi aldırmak

4.Ağır ve tehlikeleri işler yönetmeliğinde yer alan konularda faaliyet gösteren işverenler ağır ve tehlikeleri işler raporu (işyeri hekiminiz ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden alınan raporlar geçerlidir.)

5.Çalışma alanında İSG mevzuat ve tüzüğünde yer alan iş güvenliği tedbirlerini alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktan sorumludur.

 6331 Sayılı yasa ile 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ,yukarıdaki yükümlülüklere ek olarak;

 -Personel sayısı 50 ve üzerinde olan bütün işletmeler İşyeri Hekimliği,İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti almak zorundalar.

 -Personel sayısı 50’nin altında olan tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan (mobilya atölyesi,inşaat,metal işi yapanlar,tekstil vs.) bütün işletmeler 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren İşyeri Hekimliği,İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti almak zorundalar.

 -Personel sayısı 50’nin altında olan az tehlikeli grupta yer alan işletmeler (tarım,turizm,hizmet sektörü vs.)30 Haziran 2014 tarihinden itibaren İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti almak zorundalar.

 CEZA

 İş yeri Hekimi Çalıştırmamak = 5000 TL (Aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 5000 TL)

 İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmamak = 5000 TL (Aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 5000 TL)

 İşyeri Sağlık Elemanı Çalıştırmamak = 2500 Tl (Aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 2500 TL)

 Risk Analizi Yaptırmamak = 3000 TL (Aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 4500 TL)

 Personele İş Güvenliği Eğitimi Aldırmamak = 1000 TL (Personel Başına)

 Ağır ve Tehlikeli İş Raporu Aldırmamak = 1000 TL (Personel Başına)